Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Gyömrői Evangélikus Egyházközség

Üdvözlet

Köszöntjük honlapunkon!

Bővebben…

MisszioiNap2009.JPG

Együtt könnyebb Több mint 80 000 Ft gyűlt össze a 2009. november 14-i jótékonysági könnyűzenei koncerten. 36 fellépő, népes, magánszemélyekből, egyházi közösségekből, városi intézményekből álló szervezőcsapat gondoskodott a hangulatról és azokról a városunkban élő családokról, akik nehéz körülmények között élnek. Szám szerint 50 család, köztük több mint 180 gyermek jutott a karácsony előtti napokban tartós élelmiszerekhez és személyre szóló ajándéktárgyakhoz (játékokhoz). A fellépők között a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb 55 éves volt, s két magzatot figyelembe sem vettem. Voltak közöttünk messzebbről érkezők, pl. Szekszárdról, Balassagyarmatról, volt akinek származása túl mutat kis hazánkon, kassai és örmény gyökerekkel is érkeztek. Részt vett a műsorban látássérült, mozgássérült, hallássérült ember is. Volt ott fodrász, sofőr, villanyszerelő, építészmérnök, telefonos marketinges, vendéglátó, háztartásbeli, általános iskolás, gimnazista, egyetemista, szakközépiskolás, főiskolás. Egyszerű hétköznapi emberek, akik nem csak szeretnek énekelni, zenélni, vagy egyéb műsorszám keretében előadni valamit, hanem ebben tehetségesek is. A legkülönfélébb könnyűzenei műfajokban, bűvészparódiában, vers és mesemondásban remekeltek. Jó volt megtapasztalni az összefogást a különböző felekezetek és városi intézmények között. Nem is kell messzire menni, hogy felfedezzük a környezetünkben élők között, hogy kiben milyen értékek vannak, s ha ez sikerül, akkor már csak az van hátra, hogy kamatoztassuk ezeket a kincseket és fordítsuk azoknak a javára, akik itt élnek közöttünk és szükségeiket segíthetjük betölteni, legyen az anyagi, vagy akár kulturális jellegű. www.egyuttkonnyebb.try.hu Horváthné Dunaveczki Leona és Balthes Erzsébet Gyülekezetünk vezetősége Segítségnyújtás a bajba jutott házasságoknak Immár több mint másfél évtizede, hogy Dr.Pálhegyi Ferenc pszichológusprofesszor kezdeményezésére és vezetésével létrejött a Bibliai Házassággondozó Szolgálat (BHSZ). Ez a non-profit szervezet ma már húsznál több szolgáló házaspár részvételével működik Magyarországon (és a környező magyar - lakta területeken). Jómagam nyolc éve tevékenykedem feleségemmel a szolgálatban előadások tartásával, lelkigondozással, cikkek írásával. Szeretném röviden bemutatni szolgálatunkat. A Bibliai Házassággondozó Szolgálat (BHSZ) Tevékenységi köre: * Házassággondozó hetek szervezése és lebonyolítása házaspárok számára nagyvárosoktól távol, természeti környezetben. Ezeken a heteken előadások, kiscsoportos foglalkozások, személyes lelkigondozói beszélgetések keretében történik a társkapcsolat-építés bibliai alapelveinek megismertetése a párokkal. Segítséget kapnak egymás jobb megértésére, konfliktusaik megelőzésére és kezelésére, valamint útmutatást a válsághelyzetből való kilábaláshoz. * Előadások, előadássorozatok tartása házassággal kapcsolatos témakörökben. * Lelkigondozói tevékenység. * Családos táborok és hétvégék szervezése, amelyeken a felnőttek alkalmaival párhuzamosan gyermekfoglalkozások zajlanak. * Házaspári csendesnapok lebonyolítása gyülekezetek felkérésére. * A BHSZ családi élettel, házassággal, gyermekneveléssel foglalkozó folyóirata, a negyedévente megjelenő „Biblia és Család”, amely cikkeket, élménybeszámolókat és gyakorlati javaslatokat, valamint a táborokra, csendesnapokra vonatkozó informá-ciókat tartalmaz. Szeretettel várjuk a segítségre szoruló házaspárok, ill. a folyóirat iránt érdeklődők jelentkezését! Részletes információk elérhetők a www.bhsz.hu weboldalon. Komjáthy Károly, Komjáthyné Zsolnay Éva (T:06308115728- 15h után, deconti.c@freemail.hu )

Bővebben…

múltunk

Bemutatkozik a gyömrői leánygyülekezet.: A krónikák szerint a II. József Türelmi Rendelete alapján, 1781. évben másodszor újjá alakult Péteri evangélikus egyházközséghez csatolták Gyömrő, Mende, Monor, Üllő és Vasad községek evangélikusait. A gyömrői evangélikus egyház hívei számának alakulására vonatkozó feljegyzések szerint itt 1870-ben 32 fő, 1910-ben 108 fő, 1939-ben 407 fő vallotta magát evangélikusnak. A gyömrői evangélikusoknak még az 1910. évben is a Péteri evangélikus templom állt rendelkezésére. Majd a mendei egyházközség önállósodása után a mendei egyházközség lelkészei látták el Gyömrőn a lelkészi szolgálatot. Két lelkész nevét ismerjük ebből az időszakból: Droba Márton és Detre László. A gyömrői evangélikus lakosoknak legfőbb vágya az volt, hogy a településen belül önálló egyházközséget alakíthassanak, és saját lelkészük legyen. Már az önállósodás előtt megkezdték a templom építését a II. Világháború befejeződése után. Mintegy 500-550 fő adakozott a templomépítésre. Őket nevezték meg evangélikusoknak, hogy ezzel is elősegítsék az önálló egyházközség megalakításának lehetőségét. A községben végső soron 1948. évben vált önállóvá az egyházközség. Az első lelkész Virág Gyula nagytiszteletű úr lett. A templomépítésben nemcsak az evangélikusok segítettek, hanem más felekezetekhez tartozó személyek is. A templomépítést nagyban nehezítette, hogy a háborút követően az anyagbeszerzés nem volt problémamentes, és sok esetben kénytelenek voltak használt anyagot beépíteni. 1950-re vált olyanná a templom épülete, hogy ott istentiszteleteket meg lehetett tartani. A templomépítés szerteágazó szervezésében és a munkák irányításában Virág Gyula lelkész úr kiemelkedő munkát végzett. Az egyház tagjai közül kiemelkedő volt Garamszegi János betonelemeket gyártó kisiparos munkássága, akinek emlékét a templomban márványtábla őrzi. Meg kell említeni dr. Balogh Sándor volt körzeti orvost is, aki ugyancsak jelentős anyagi segítséget adott az építkezéshez. A templom belsejében ugyancsak márványtábla őrzi Kapitány Erzsébet emlékét, aki ugyan református vallású volt, de az egyházat magáénak vallotta és lehetőségéhez mértem messzemenő támogatást nyújtott az egyházközségnek. A templomépítést megelőzően az istentiszteletek, az egykori Irányi utcai Általános Iskola nagytermében (jelenlegi központi orvosi ügyelet épülete) voltak vasárnaponként. Az istentiszteletek megkezdése előtt történt az oltár felállítása egy hozzátartozó kellékeket tartalmazó ládából elővéve. Ez a láda állandóan az iskolában volt. Virág Gyula lelkész úr 6 éves szolgálat után, 1954-ben távozott a gyömrői egyháztól. Ezt követően az alábbi lelkészek váltották egymást: Csákó Gyula 1954-1957; Havasi Kálmán 1957-1958; Rimár Jenő 1958-1960; Vancsó József 1960-1992; dr. Foltin Brúnó 1992-2007; Óvári Péter 2007-2010; A templom építése, illetve ma már felújítása kis lépésekkel ugyan, de folyamatosan halad. A templom harangját az 1950-es években az államosított Pesti evangélikus gimnáziumból kapta. 1960-as évek elején elkészült a parókia épülete is. Jelenleg a 16 ezer körüli lakost számláló kisváros lakossága közül az evangélikusok száma alig éri el a 100 főt. Ennél is kevesebb az istentiszteleteken résztvevők száma. Az utóbbi években jelentős fejlesztések valósultak meg: a harang automatizálása, a gázfűtés bevezetése, mellyel megoldottá vált a templom téli használata, a világítás korszerűsítése, új bejárati kapu elkészülte, vizesblokk kialakítása a sekrestyében. A 2010-es év folyamán - elsősorban az anyagi elerőtlenedés miatt – a mendei és gyömrői evangélikusok felbontották a társegyházi szerződést. Ezt követően a gyömrői gyülekezet közgyűlése lemondott saját lelkész választó jogáról és 2011. január 1-jétől, önálló presbitériumát és gazdálkodását megőrizve, a maglódi gyülekezethez csatlakozott, mint leányegyházközség. Az egyháznak Gyömrőn is az a legfontosabb feladata, hogy a településen élő evangélikus családokat felkutassa, megnyerje őket Krisztus ügyének, visszahívja őket a gyülekezet közösségébe.

Bővebben…

Őrizd meg CD

Keresztyén hang- és zeneanyag igénylés Aki szívesen fogadna igehirdetéseket kazettán vagy Cd-én az jelezze a következő telefonszámon: 0620/8249873 A következő díjmentes Cd-inket tudjuk felajánlani: Meglepetés - karácsonyi témájú, Őrizd meg - húsvéti témájú ŐRIZD MEG CD Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szíved, mert onnan indul ki az élet! Péld4,23 2. Tornay András: Szívcsere – Gecsei Péter 3. Pecznyik Pál: Indulj még ma! - Türi Rebeka; Gryllus együttes Reményik Sándor Gyógyíts Meg! - Bodócs Lászlóné, Ilonka 4. Pecznyik Pál: Ne aggodalmaskodj! - Türi Dávid; Gryllus együttes 5. Párbeszéd a mennyben, 1. részlet – Komjáthy Károly, András és Dénes 6. Jacques Loew: Ki vagy te, Jézus? 1. részlet - Türi Attila és Türiné Blatniczky Éva 7. A böjtről Ézs 58,5-11 – Kovács Edina 8. Párbeszéd a mennyben, 2. részlet 9. Jacques Loew: Ki vagy te, Jézus?, 2. részlet 10. Jézusnak köszönhetem…; Hozsánna - a Fiatalos Felnőttek Közösségének tagjai 11. Szabó József, Az ember lelkesedik, Jézus cselekszik Mt 21,1-7, részlet Óvári Péter 12. Jeruzsálem - Dícséretek 13. Tornay András: Jeruzsálem – Óvári-Urbán Anikó 14. Jacques Loew: Ki vagy te, Jézus?, 3. részlet 15. Dsida Jenő: Isten terve, részlet - Polczer Csilla; Hiszen Isten ki uraknak Ura – Izsóp együttes 16. Párbeszéd a mennyben, 3. részlet 17. Nagycsütörtökön - Misztrál együttes 18. Párbeszéd a mennyben, 4. részlet 19. Jézus Krisztus szupersztár, részlet 20. Jézus Krisztus szupersztár, részlet,Teréz Anya: A hallgatásról - Horváthné Dunaveczki Leona 21. Ismeretlen szerző: Azt a keresztet - Komijáthyné Zsolnay Éva 22. Párbeszéd a mennyben, 5. részlet 23. Kocor Tamás írása - Óvári-Urbán Anikó 24. Via Dolorosa - Gyömrői Talentum Közösség 25. Tornay András: Lurkó mese, részlet- Szabóné Kozma Eszter 26. Smidéliusz Gábor: Zsoltár végveszélyben, 1. részlet – Horváth Csaba 27. Párbeszéd a mennyben, 6. részlet 28. Smidéliusz Gábor: Zsoltár végveszélyben, 2. részlet 29. Mint a hó - Gyömrői Talentum Közösség 30. Weöres Sándor: Mária Siralma - Bodócs Lászlóné, Ilonka 31. Hegedűs Attila: Nagyheti tűnődés a Krisztus-himnusz kapcsán (Fil6) – Nyéki Anikó 32. Deméné Smidéliusz Katlin: Igeidők – Szabó Csaba 33. Hol vagy édes Jézus?- Szvorák Kati, népdalénekes 34. Fabiny Tamás írása– Polczer Csabáné 1. részlet 35. Túrmezei Erzsébet: Kő az úton – Szabó Csaba 36. Jézus feltámadt a sírból – Izsóp együttes; Fabiny Tamás írása– Polczer Csabáné, 2. részlet Pecznyik Pál: Győzelem a halál felett - Polczer Dorottya 37. Túrmezei Erzsébet: Hiszek a Szeretetben- Komjáthyné Zsolnay Éva; Túrmezei Erzsébet: A harmadik - Fülöp Éva Hedvig 38. Antoine de Saint-Exupéry: Fohász - Nyéki Klára 39. Szabó Lajos: Rendhagyó hittanóra a keresztről, részlet - Óvári-Urbán Anikó 40. Jacques Loew: Ki vagy te, Jézus?, 4. részlet 41. Lukátsi Vilma: Ének a közösségről - Polczer Csabáné 42. Tornay András: 16 betűkép Georg Winston „Forest” című művére, részlet Óvári Anikó, Zelk Zoltán: Mert így igaz - Horváth Csaba Őrizd meg - élő előadás „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szíved, mert abból indul ki minden élet!” (péld. 4,23.) 1. Ézs 58-„Íme ez az a böjt, amely tetszik nekem…” (ézs 58, 6.-11.) 2. Lesz-e( a Rent c. mjuzikelből) 3. Reményik Sándor GYÓGYÍTS MEG! 4. Párbeszéd a mennyben 1. rész 5. Hozsánna Dávid fiának (ének) alatta Jézusnak köszönhetem… 6. Szabó József Az ember lelkesedik, Isten cselekszik (részlet) (Óvári Péter) 7. Hordjátok a gyengék terheit - énekkar 8. Párbeszéd a mennyben 2. rész 9. Josh McDowell, Bob Hostetler: Ne dobd el az agyad c. könyv részlet 10. Via dolorosa (ének) 11. Azt a keresztet 12. Tornay András: Lurkómese 13. Teréz anya : A hallgatásról 14. Átszögeszték (ének) 15. Mint a hó (ének) 16. DEMÉNÉ SMIDÉLlUSZ KATALIN Igeidők 17. Izsóp: Jézus feltámadt a sírból 1. versszak 18. Túrmezei Erzsébet - Kő az úton 19 . Izsóp: Jézus feltámadt a sírból 2. versszak 20. HEGEDŰS AlTlLA Nagyheti tűnődés a Krisztus-himnusz kapcsán (Filz,6-) 21. Izsóp: Jézus feltámadt a sírból 3. versszak 22. Zelk Zoltán MERT ÍGY IGAZ 23. Jacques Loew: Ki vagy te, Jézus? részlet 24. Antoine de Saint-Exupéry: Fohász 25. Ne félj, mert megváltottalak (ének) *** Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések művészetére! Antoine de Saint-Exupéry: Fohász *** Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Mt20,2 Nem azért jött el Isten, Hogy eltörölje a szenvedést, Nem is azért, hogy azt megmagyarázza nekünk. De eljött, hogy jelenlétével Megtöltse azt… Jacques Loew KI VAGY TE,JÉZUS?, részlet *** Úgy szeretett Isten téged, hogy szent szíve, út lett érted. Te csak azon juthatsz égbe, lépj rá hittel s indulj végre! Pecznyik Pál, Indulj még ma!

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2020. augusztus »
augusztus
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31